Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng - người điều hành phiên họp sáng 6.6, Hội nghị BCH lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề: Kết quả hoạt động CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014; Tờ trình Dự thảo NQ của BCH Tổng LĐLĐVN về "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ"; Tờ trình Dự thảo NQ của BCH về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong tình hình mới"; Tờ trình về việc xin ý kiến của BCH TLĐ điều chỉnh nhiệm kỳ ĐH của các CĐCS đang thực hiện theo Điều lệ CĐVN khóa X; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐ các cấp 5 tháng đầu năm và chương trình công tác cuối năm…

Được biết, tại Hội nghị lần này Tổng LĐLĐVN sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Theo http://laodong.com.vn/