Tham gia hội thảo có các chuyên gia quốc tế, CBCĐ các địa phương có trường nghề… Phát biểu khai mạc, ông Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách xã hội & Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN cho biết tổ chức CĐ không chỉ tham gia xây dựng chính sách, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ mà còn trực tiếp dạy nghề, nâng cao kỹ năng cho NLĐ thông qua hoạt động của 38 cơ sở dạy nghề trong toàn hệ thống CĐ.

Tại hội thảo, từ kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề, vai trò của CĐ trong dạy nghề của CĐ Philippines, các dự án về phát triển kỹ năng nghề tại Ấn Độ; từ thực tiễn đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề của CĐVN như Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Thái Nguyên… các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho nội dung sửa đổi Luật Dạy nghề. 

Theo Th.S.Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ LĐ Tổng LĐLĐVN, việc đổi tên từ Luật Dạy nghề sang Luật Giáo dục nghề nghiệp là một bước tiến tích cực trong việc hoàn thiện pháp luật về giáo dục nghề, phù hợp với NQ số 29 của Hội nghị T.Ư lần thứ 8 về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 về giáo dục. Sau khi phân tích nội dung Điều 7, Th.S Lê Đình Quảng cũng chỉ rõ dự thảo luật không đề cập đến tổ chức chính trị - xã hội như CĐ. 

Như vậy chưa phù hợp với tinh thần xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp được đề cập rõ tại Điều 9 của dự thảo luật:”Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội (….) thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp…”.

Trao đổi về vấn đề nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ, ông Pong-SulAhn, chuyên gia cao cấp của ILO về các hoạt động của NLĐ nhấn mạnh cơ hội bình đẳng trong giáo dục đào tạo phải được đảm bảo cho mọi người trong độ tuổi LĐ, ở các loại hợp đồng LĐ nên các đối tác trong xã hội phải phối hợp để tìm ra giải pháp tốt để trang bị kỹ năng nghề cho NLĐ. 

Ông Pong-SulAhn cũng đánh giá cao vai trò của CĐ khi thực hiện cam kết tham gia xây dựng các chính sách về đào tạo nghề và trực tiếp tham gia đào tạo nghề 
cho NLĐ.

Theo http://laodong.com.vn/