Góp phần hài hoà quan hệ lao động

Ông Trần Văn Tư - Trưởng phòng Chính sách kinh tế xã hội, Tổng LĐLĐVN - cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 4A, bình quân đạt 83,3% số đơn vị có quy chế, đến năm 2014 xây dựng được gần 23.000 quy chế mới và sửa đổi, bổ sung trên 24.000 quy chế. Từ năm 2008 đến nay, việc tổ chức hội nghị NLĐ bình quân mỗi năm đạt 52,6%. Năm 2014, thực hiện Nghị định 60/2013, đã có 10.500/20.900 DN tổ chức hội nghị NLĐ, trong đó có trên 6.840 DN dân doanh tổ chức hội nghị NLĐ. Đến quý III/2014, kể từ khi BLLĐ và Nghị định 60/2013 có hiệu lực, đã có 9,530 cuộc đối thoại định kỳ và 410 cuộc đối thoại đột xuất giữa chủ DN và NLĐ được tổ chức…

Theo ông Tư, thông qua việc dân chủ hoá, các bên trong QHLĐ có niềm tin với nhau, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng QHLĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đồng thời phát huy được vai trò làm chủ của NLĐ, tích cực tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và phát triển cơ quan, DN.

Bên cạnh những tích cực thì vẫn còn gần 50% số DN chưa tổ chức hội nghị NLĐ, một số nơi tổ chức đại hội CNVCLĐ, hội nghị NLĐ còn mang tính hình thức, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu, biểu hiện thiếu nghiêm túc như lồng ghép với hội nghị tổng kết DN hay đại hội đồng cổ đông trong Cty CP. Nhiều DN chưa xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại DN, TƯLĐTT của một số DN còn lạc hậu so với quy định của pháp luật nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung…

Phải có chế tài hiệu quả

Nhiều đại biểu đã chỉ ra, nguyên nhân chủ yếu của việc thực hiện QCDCCS chưa tốt là do một số NSDLĐ khu vực DN FDI và ngoài quốc doanh chưa nhận thức được tác dụng thiết thực của việc thực hiện QCDC ở cơ sở; nhiều NLĐ chưa rõ nội dung và cách thức sử dụng quyền dân chủ của mình, nên chưa phát huy hiệu quả. Có nơi khoán trắng cho CĐ, coi việc xây dựng và thực hiện QCDC là việc của CĐ, nên hiệu quả thấp…

Để nâng cao vai trò của CĐ trong việc thực hiện QCDCCS, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - nêu kinh nghiệm: LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đưa việc xây dựng QCDCCS thành tiêu chí chấm điểm thi đua, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng DN thực hiện tốt QCDCCS, đồng thời xây dựng bộ QCDCCS mẫu gồm 12 loại biểu mẫu về hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc. Nhờ đó, hằng năm, tại Bình Dương có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 95% số DN tổ chức đại hội CNVC và 45% số DN có CĐCS tổ chức hội nghị NLĐ. Riêng năm 2014, từ đầu năm đến nay đã có 205 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, hơn 600 cuộc đối thoại theo định kỳ hay đột xuất.

Nhiều ý kiến cũng nêu thực tế, ngay trong các cơ quan, đơn vị, DNNN thì việc thực hiện QCDCCS còn kém, nhiều nơi phó mặc CĐ. Chính vì thế, nhiều kiến nghị, cần đưa việc thực hiện QCDCCS như là một tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu. Ông Lâm Văn Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước - kiến nghị: “Cần phải có quy định khi tổ chức hội nghị NLĐ, đại hội CNVC thì lãnh đạo chính quyền phải tham dự để lắng nghe, chứ không để chỉ có toàn cán bộ CĐ”. Đại diện LĐLĐ Đà Nẵng kể: “Khi tổ chức tập huấn Nghị định 60/2013/NĐ-CP, có DN ngồi nghe mức xử phạt vài trăm hay 1 triệu đồng nếu không thực hiện QCDC thì… cười, vì mức xử phạt như thế thì ăn thua gì” và kiến nghị, cần phải có chế tài thích đáng với việc không thực hiện QCDCCS, chứ quy định mà chế tài có như không thì ai thực hiện.

Đồng chí Mai Đức Chính nhấn mạnh: “Thực hiện tốt QCDCCS sẽ góp phần xây dựng được QHLĐ hài hoà, ổn định. Nếu CĐ làm cho chủ DN thấy thực hiện QCDCCS mà có lợi thì họ sẽ sẵn sàng ủng hộ, vì bản chất của DN là lợi nhuận”.

Theo http://laodong.com.vn/