Báo cáo tại hội nghị, TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng cho biết, năm 2013, viện đã triển khai đúng nội dung và tiến độ 5 đề tài thuộc chương trình phối hợp KHCN giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ KHCN; 43 đề tài cấp Bộ, ngành và cơ sở; thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường cho 105 cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn quốc; tập huấn ATVSLĐ cho gần 7.000 CB quản lý, CBCĐ…

Năm 2014, viện sẽ tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm để đưa viện phát triển hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2013 của Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ. Đồng chí khẳng định Tổng LĐLĐVN sẽ hỗ trợ hết mình cho viện, nhưng cũng đòi hỏi viện phấn đấu xây dựng và phát triển để không chỉ là đơn vị hàng đầu của cả nước trong nghiên cứu KHKT BHLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ mà còn vươn lên ngang tầm khu vực, xứng đáng với tầm vóc và uy tín của tổ chức CĐVN.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng của viện đã trao giấy khen cho 18 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.