Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó  Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý đã giới thiệu khái quát 11 chỉ tiêu và 4 chương trình hành động của tổ chức CĐVN trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Trần Văn Lý còn nhấn mạnh, Tổng LĐLĐVN sẵn sàng hỗ trợ, mở các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động CĐ với tổ chức CĐ Lào và đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa để nâng cao vị thế của tổ chức CĐ của mỗi nước.

Lớp tập huấn sẽ kéo dài đến hết ngày 9.11. Trong thời gian này, các học viên Lào sẽ  được giới thiệu kỹ lưỡng về cơ cấu tổ chức và hoạt động, các bước quy trình xây dựng đề án phát triển Viện CN-CĐ. Các học viên còn được thăm, học tập kinh nghiệm và làm việc với một số CĐCS ở tỉnh Quảng Ninh.