Theo bà Phạm Phương Lan, Phó chủ tịch CĐ, để phong trào thi đua thực sự có ảnh hưởng tích cực đến đời sống CNVCLĐ ngành nói chung cũng như của nữ CLVCLĐ nói riêng, BCH CĐ đã đề ra 6 nội dung hoạt động cơ bản.

Trong đó, đáng chú ý: Tiếp tục củng cố, kiện toàn ban nữ công các cấp, ổn định tổ chức để phối hợp chỉ đạo tốt các hoạt động phong trào trong nữ CNVCLĐ ngành. Phấn đấu 100% các CĐC trong hệ thống CĐNHVN có thành lập ban nữ công (nếu có đủ điều kiện) hoặc có đồng chí ủy viên BCH CĐ phụ trách công tác nữ công tại đơn vị. Phấn đấu có 100% cán bộ nữ công được tập huấn hoặc tiếp cận đối với các nội dung cơ bản trong Bộ luật LĐ, Luật CĐ năm 2012, Luật BHYT, BHXH, Luật Bình đẳng giới…

Bà Phương Lan cũng cho rằng: Hơn 20 năm qua, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã thực sự đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới ngành và xây dựng nên văn hóa và phẩm chất của nữ CNVCLĐ ngành. Phong trào mang tính đặc thù giới đã phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữ CNVCLĐ trong xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Phát biểu tại cuộc mit-tinh , ông Nguyễn Văn Tân - Phó chủ tịch thường trực CĐNHVN cũng khẳng định: Thành quả mà ngành đạt được trong năm qua như điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; điều hành chính sách lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm phát để giảm mặt bằng lãi suất huy động cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN và nền kinh tế… có đóng góp quan trọng của CNVCLĐ nữ trong ngành.

 K.Y.M (LĐO)