Tại Hội nghị, các đồng chí trong thường trực ĐCT đã công khai đọc bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của mình và đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cuả các đại biểu.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, việc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập cá nhân CBCCVC của Tổng LĐLĐVN sẽ được chia làm 4 nhóm đối tượng: Đồng chí Chủ tịch; các đồng chí Phó Chủ tịch; các đồng chí trưởng, phó ban; các đồng chí trưởng, phó phòng và các đối tượng khác.

Sau khi kê khai, các nhóm đối tượng này cũng sẽ lần lượt tổ chức hội nghị công khai bản kê khai này trong nhóm đối tượng của mình.

 T.HOÀNG (LĐO)