Lương thấp nhất cao hơn 5% lương tối thiểu vùng

Theo thỏa ước này, người sử dụng LĐ đảm bảo mức lương thấp nhất trả cho người làm công việc giản đơn nhất trong các DN theo từng địa bàn thuộc VRG cao hơn mức tiền lương tối thiểu theo vùng là 5%. Căn cứ khả năng nguồn quỹ phúc lợi người sử dụng LĐ sẽ hỗ trợ thêm cho NLĐ 1 tháng tiền lương theo HĐLĐ khi nghỉ hưu.
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận hằng năm người sử dụng LĐ sẽ phấn đấu chi thưởng cho NLĐ tối thiểu 1 tháng lương thực nhận.
Nếu NLĐ yêu cầu nghỉ phép năm, nhưng người sử dụng LĐ không sắp xếp được thời gian nghỉ phép do yêu cầu công việc, thì ngoài tiền lương phải trả theo quy định, người sử dụng LĐ thanh toán bằng tiền theo chế độ lương ngoài giờ cho những ngày NLĐ không được nghỉ phép.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả lao động của cán bộ, CNVCLĐ trong DN, hằng năm BCH CĐ các DN phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ đi tham quan, nghỉ mát trong hoặc ngoài nước trong điều kiện cho phép (tối thiểu 3 ngày).

 

Tiền lương thấp nhất của NLĐ VRG cũng caohơn 5% so với lương tối thiểu vùng.

 
Khuyến khích các DN bố trí cho cán bộ, CNVCLĐ được nghỉ vào các ngày lễ kỷ niệm của ngành (ngày 28/10 hàng năm); kỷ niệm ngày thành lập DN mình…
Phát huy quyền dân chủ của người lao động
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, nhấn mạnh, trong những năm qua, mặc dù có những gặp nhiều khó khăn về thời tiết, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng VRG và các DN thành viên vẫn chăm lo tốt cho CNVCLĐ, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
VRG không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định an ninh trật tự ở nhiều địa bàn trọng điểm.
Việc VRG duy trì, tổ chức tốt Hội nghị NLĐ ở các DN trực thuộc và cấp tập đoàn đồng thời quá trình xây dựng nội dung TƯLĐTT được thảo luận ở từng DN thành viên, lấy ý kiến của hàng ngàn lượt NLĐ, đã thể hiện tính công khai, dân chủ và phát huy quyền dân chủ của NLĐ. Đây là ngành thứ hai có TƯLĐTT, sau ngành dệt may.
Trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh tái cấu trúc và cổ phần hóa các DN, lãnh đạo VRG và CĐ ngành cần phải xây dựng được các phương án tái cấu trúc theo quy định.
Đồng thời, ngành phải cố gắng bảo đảm việc làm, đời sống của NLĐ. Nếu buộc phải cắt giảm lao động thì phải bảo đảm được quyền lợi của NLĐ dôi dư.
CĐ ngành cao su phải cùng chính quyền xây dựng quy chế để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và TƯLĐTT, bảo đảm NLĐ được hưởng những quyền lợi như luật định và ghi nhận trong TƯLĐTT.