Theo số liệu tập hợp của CĐ các KCN 13 tỉnh phía bắc, năm 2013 ở khu vực này đã xảy ra khoảng 90 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ, khiến cho quan hệ LĐ ở các DN bất ổn. Nguyên nhân cơ bản của các vụ ngừng việc tập thể đó là sự thiếu thông tin giữa các bên tham gia quan hệ LĐ; không thỏa mãn về những vấn đề cần biết, NLĐ dễ bị những thông tin lệch lạc chi phối, dẫn đến những hành động không đúng, gây thiệt hại cho cả DN và bản thân NLĐ. Việc tổ chức tốt các cuộc đối thoại ngay tại nơi làm việc sẽ góp phần quyết định vào việc đẩy lùi các tồn tại đó.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của CĐ cấp trên cơ sở và một số CĐCS đã tập trung vào nội dung nêu lên kinh nghiệm trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. CĐCS Cty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh) thường xuyên duy trì đối thoại hằng tuần, hằng tháng và hằng quý ngay tại DN. Tất cả các cuộc đối thoại đó đều có sự tham gia của CĐ từ cấp tổ trở lên và do BCHCĐ Cty chủ trì. CĐ Cty TNHH Fujikura (Hải Phòng) lập hòm thư góp ý, phát phiếu thăm dò ý kiến của CNLĐ… để thu thập ý kiến của NLĐ trước khi tổ chức đối thoại. Nhờ đó, các cuộc đối thoại tránh được hình thức, tập trung vào những vấn đề trọng tâm NLĐ quan tâm, cần được giải quyết. CĐ Cty TNHH Sakurai VN lại xây dựng kịch bản cụ thể, rõ ràng và chuẩn bị kỹ các nội dung kiến nghị của NLĐ trước khi tổ chức đối thoại.

Hội thảo còn chỉ ra một số khó khăn của CĐ các KCN ở các tỉnh trong việc triển khai chỉ đạo các CĐCS tham gia thực hiện đối thoại tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60/2013/CP ngày 19.6.2013 của Chính phủ. Đó là còn nhiều DN chưa quan tâm đúng mức đến công tác đối thoại; CBCĐ bán chuyên trách cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm kỹ năng để chuyên nghiệp hơn trong công tác đối thoại.

PHẠM CHÍ (LĐO)