Bộ tài liệu được xây dựng theo một cấu trúc hiện đại, lấy học viên làm trung tâm, bao gồm 3 nội dung: Bình đẳng giới (BĐG), lồng ghép giới trong Bộ luật LĐ và Luật CĐ; bảo vệ LĐ nữ trước phân biệt đối xử về giới và lạm dụng tình dục; hướng dẫn thành lập ban nữ công CĐCS. Việc xây dựng và xuất bản bộ tài liệu này là hoạt động đầu tiên trong chương trình hợp tác năm 2014 giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Đoàn kết của TƯ CĐ Mỹ nhằm thúc đẩy BĐG trong hoạt động CĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết: Chương trình hợp tác này là kết quả của các cuộc gặp cấp cao giữa hai tổ chức CĐ, được khởi động từ năm 2012 và đến tháng 9.2013 hai bên đã thống nhất các hoạt động hợp tác của dự án này. Ngoài việc xây dựng và xuất bản bộ tài liệu nói trên, từ nay đến 31.7, chương trình sẽ tiến hành các hoạt động tiếp theo như tổ chức đào tạo lớp giảng viên kiêm chức cho CBCĐ ở 6 tỉnh – nơi có nhiều NLĐ ở KCN-CX: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Huế, TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai; tổ chức 10 lớp tập huấn cơ sở cho các CBCĐ, CB nữ công ở các tỉnh nói trên.

 K.A (LĐO)