Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng cho rằng công tác tuyên giáo năm 2014 phải chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng vai trò, chức năng, hoạt động của tổ chức CĐ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ CĐVN.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2014; kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân"; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN;
Đồng thời, các địa biểu thống nhất việc triển khai Nghị quyết "Về nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; triển khai một số nhiệm liên quan đến công tác sưu tầm hiện vật, đóng là góp cho Bảo tàng CN và CĐVN; đóng góp ý kiến về Quy hoạch thiết chế văn hoá trong hệ thống CĐ và Dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật…
Ngoài ra, các cán bộ của ban Tuyên giáo TLĐ giới thiệu một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 tới các đại biểu tham dự hội nghị.
 
 HÀ ANH (LĐO)