Bức xúc của CN được CĐ và DN tiếp nhận

Cty TNHH điện tử FOSTER (KCN VSIP, Bắc Ninh) là DN đặc biệt chú trọng duy trì đối thoại tại nơi làm việc. Ông Dương Hữu Hà – Chủ tịch CĐ Cty – cho biết, hằng ngày luôn có 2 CBCĐ trực tại phòng làm việc để tiếp nhận và xử lý các đề xuất, kiến nghị của CNLĐ.

Hằng tuần, Cty còn tổ chức các buổi đối thoại khác, quy mô hơn, có sự tham gia của Chủ tịch CĐ Cty, các tổ trưởng CĐ, tổ trưởng chuyên môn vào cuối giờ làm việc chiều thứ bảy. Hằng tháng, Cty tổ chức đối thoại cũng với những thành phần như trên và có thêm lãnh đạo DN tham dự.

“Mọi bức xúc của CNLĐ đều được CĐ và DN tiếp nhận, giải quyết kịp thời nên quan hệ LĐ trong DN luôn ổn định” –

ông Dương Hữu Hà khẳng định thêm. CN Phạm Phương Hoa thì cho rằng, nếu DN luôn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng mọi kiến nghị của NLĐ thì chắc chắn mọi người đều thấy thoải mái và yên tâm làm việc.

Tại Cty TNHH Fujikura (Hải Phòng), CĐ Cty đã lập hòm thư góp ý, phát phiếu thăm dò ý kiến của NLĐ để tập hợp tất cả những kiến nghị, thắc mắc hay bức xúc của NLĐ. Những nội dung đó được đưa đầy đủ vào các buổi đối thoại do CĐ chủ động tổ chức bất cứ khi nào cần.

Điều đó giúp cho cả chủ DN và NLĐ có được thông tin cần thiết để giải quyết mọi khúc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Còn với Cty TNHH Sakurai VN (Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa), CĐ Cty chuẩn bị chu đáo cho các buổi đối thoại bằng kịch bản chi tiết, rõ ràng.

Công khai biện pháp giải quyết tại chỗ

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN và chế xuất Hà Nội - cho biết, chủ trương của TP và CĐ các KCN - KCX Hà Nội là tăng cường các hình thức đối thoại và hiện có tới 4 hình thức đối thoại được tổ chức thường xuyên. Hằng năm, lãnh đạo TP đối thoại với CNLĐ, CBCĐ và các chủ DN một lần.

Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng LĐ với BCH CĐCS được tổ chức mỗi tháng một lần và tổ chức đột xuất khi có yêu cầu của mỗi bên. Hội nghị đối thoại giữa chủ DN với CNLĐ

được tổ chức 3 tháng một lần và hội nghị NLĐ tại các DN được tổ chức mỗi năm một lần vào quý I hằng năm. Từ các cuộc đối thoại này, TP đã kịp thời giải quyết 5 kiến nghị của NLĐ, chủ yếu là đầu tư thêm cơ sở hạ tầng tại các KCN và nhà trọ phục vụ CN.

Với nhiều DN, nhờ có đối thoại định kỳ, những thông tin được trao đổi qua lại giúp chủ DN nắm vững tình hình và có sự bàn bạc với CĐ để triển khai khắc phục những tồn tại. Điểm cơ bản nhất là CNLĐ được hưởng lợi, được đảm bảo chế độ sau khi những kiến nghị của họ được giải quyết tốt qua đối thoại.

Ở Cty TNHH SWCC Showa VN, sau đối thoại mức thưởng tháng lương thứ 13 của CN được điều chỉnh tăng từ 1,8 lên 2 lần lương tháng trong năm.

Tại Cty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh), mỗi tuần một lần có cuộc đối thoại giữa trưởng bộ phận với CNLĐ. Mỗi tháng một lần, Cty còn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa BGĐ với BCHCĐ, và giữa BCHCĐ với các tổ trưởng CĐ.

Từ các cuộc đối thoại đó, mọi vấn đề trong DN, từ tiền thưởng đến những vấn đề NLĐ quan tâm đều được đề cập đầy đủ và công khai biện pháp giải quyết tại chỗ.

 PHẠM CHÍ (LĐ) - Số 73