Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Tổng LĐLĐVN trao đổi những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; những nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo 2014, gồm: Hoạt động tháng Công nhân, tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn VN (28.7.1929 - 28.7.2014 )…

Trong sáng 2.4 các đại biểu được phóng viên Báo Lao Động trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm viết tin bài. Đây là nội dung thiết thực, bổ ích để triển khai chỉ thị 01 của Đoàn Chủ Tịch Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

 ĐỖ THỊ NINH HƯỜNG (LĐO)