8 kỳ thi với 528 đề tài, sáng kiến
Ngay sau khi có kế hoạch và quy chế tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2012-2013), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp CĐ triển khai, thực hiện, vận động CNVCLĐ tham gia, hưởng ứng, có kế hoạch tuyên truyền về hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tạp chí Lao động và

Công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát phong trào thi đua LĐ sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn, qua đó tuyên truyền, phát hiện, lựa chọn các đề tài, giải pháp có đủ điều kiện tham gia hội thi; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các tác giả có đề tài, giải pháp được lựa chọn hoàn thiện hồ sơ gửi về BTC hội thi đúng thời gian quy định.

Chính vì vậy, nên qua 8 kỳ tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh đã có 528 đề tài, giải pháp của CNVCLĐ trong tỉnh tham dự, trong đó có 297 đề tài, giải pháp đoạt giải, hàng chục đề tài, giải pháp đã được lựa chọn, tham dự các hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, đã có 95 giải pháp tham gia, trong đó có 55 giải pháp đủ điều kiện được lựa chọn vào chấm sơ khảo và chung khảo, qua đó đã lựa chọn được 36 giải pháp đoạt giải trong hội thi với 1 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Thông qua hội thi đã lựa chọn được 17 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, và đã đoạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Hỗ trợ bảo hộ bản quyền

Bên cạnh việc vận động CNVCLĐ tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật, các cấp CĐ trong tỉnh còn quan tâm đến hoạt động sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nội dung:

Tổ chức tập huấn, phổ biến các kiến thức liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tuyên truyền các kiến thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin bài, phóng sự, chuyên mục, hỏi đáp; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh...

Trong 3 năm (2011-2013) đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức được 9 lớp tập huấn về sáng kiến, sáng chế, sở hữu công nghiệp cho các đối tượng, tổ chức chương trình bình chọn, tôn vinh thương hiệu mạnh trong tỉnh cho 17 DN (lần thứ 2); tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục về sở hữu trí tuệ cho 370 lượt DN, cơ sở đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ các DN đăng ký và bảo hộ 185 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, thẩm định, xét và đề nghị công nhận 44 sáng kiến của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đào tạo đạt sáng kiến cấp tỉnh

TRẦN BÍNH (LĐ) - Số 74