Cách làm mới này là giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động trong mỗi ca sản xuất của từng cá nhân cũng như các nhóm, tổ lao động.
Để thực hiện được kịp thời công việc này, Cty tổ chức giao khoán từng công đoạn trong quá trình sản xuất.
Cty ban hành đơn giá chi tiết cho từng công đoạn và sau khi kết thúc ca SX, CB tổ chức nghiệm thu sản phẩm cụ thể làm căn cứ để xác định nguồn thu quỹ tiền lương trong ca và tổ chức chia lương.
Công ty gắn trả lương sản phẩm không hạn chế đi đôi với hiệu quả làm việc và tiết kiệm chi phí SX, chất lượng sản phẩm và an toàn.
Ngoài ra, Cty còn duy trì chế độ thưởng khuyến khích ngày công LĐ đối với những người trực tiếp làm ra sản phẩm (chủ yếu là thợ lò) từ 100 ngàn đến 150 ngàn đồng/công khi đạt và vượt mức ngày công đi làm trong tháng.
Anh Nguyễn Văn Thắng, CN Công trường đào lò 2 tháng vừa rồi có thu nhập hơn 23 triệu đồng cho biết, các anh rất phấn khởi trước việc được công khai thu nhập nhanh chóng như vậy.
Nhờ đó, CNLĐ có thể tự kiểm tra và tính được mức thu nhập của mình để phấn đấu đạt năng suất LĐ cao hơn. Còn anh Trịnh Văn Sơn, CN Công trường khai thác 7 cho rằng, việc công bố thu nhập của từng CNLĐ ngay sau ca làm việc là một bước tiến mới của CĐ và lãnh đạo Cty.
Với cách làm này, DN đã khẳng định quyết tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tạo “cú hích” tích cực với CNLĐ, giúp họ có thêm động lực thi đua tích cực LĐSX để có thu nhập cao hơn.
Ông Vũ Đình Bình, Chủ tịch CĐ Cty, cho biết thêm, chủ trương này đã và sẽ trở thành truyền thống của Cty than Thống Nhất. Duy trì chủ trương đó, CĐ và chuyên môn Cty thể hiện sự quan tâm, chăm sóc toàn diện, giúp NLĐ có thêm quyết tâm để nâng cao thu nhập.
BẮC VIỆT (LĐO)