Trả lời: Điều 6 quy định về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 7.3.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, quy định:
Chi phát triển đoàn viên CĐ, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh:

Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức CĐ, Điều lệ CĐ Việt Nam; gặp gỡ, trao đổi với NSDLĐ về hoạt động CĐ, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên CĐ, NLĐ và cán bộ CĐ trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia tổ chức CĐ.

Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt CĐCS, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập CĐCS. Chi các hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh; phân loại công đoàn bộ phận, tổ CĐ; Tổ chức bồi dưỡng cho CĐ bộ phận, tổ CĐ về hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh, khen thưởng xây dựng CĐ vững mạnh.

Chi tổ chức phong trào thi đua: Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

Chi đào tạo cán bộ: Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐCS tổ chức. Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên CĐ và NLĐ do CĐCS cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ. Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật... do CĐCS tổ chức. Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được CĐCS cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.