Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho rằng, dự kiến hằng năm mỗi đơn vị sẽ có khoảng 15% số người được bình bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua. Tuy nhiên, nếu để bình bầu chung, rất có thể sẽ tái diễn tình trạng danh hiệu này “lọt” vào hầu hết những người có vị trí lãnh đạo. Vì thế, cần phải tổ chức những cuộc bình bầu riêng trong lãnh đạo và CNLĐ, như thế mới đảm bảo tỉ lệ có 15% những NLĐ trực tiếp được bầu chọn.

Tại Điều 3 trong dự thảo (về nguyên tắc khen thưởng và căn cứ để xét khen thưởng) ghi rõ “Chú trọng khen thưởng cho cá nhân là người trực tiếp LĐSX, công tác và khen thưởng cho cá nhân có nhiều sáng tạo trong LĐ, công tác”. Ông Phạm Xuân Triều – Trưởng ban CSPL CĐ Đường sắt VN – đề nghị các cấp CĐ cần bám vào nguyên tắc này để đưa vào cơ cấu đúng thành phần, xét duyệt, đề xuất phải trên cơ sở ưu tiên tối đa cho những người trực tiếp LĐSX.

Đưa ra ý kiến về dự thảo quy chế thi đua khen thưởng lần này, CN Phạm Trường Giang - làm việc tại KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) - cho rằng: “Tôi làm việc ở Cty hơn 6 năm, thì 5 năm liên tiếp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng khi họp xét, bình bầu chiến sĩ thi đua thì không được duyệt, bởi hầu hết những người có vị trí cao, được coi là có những đóng góp lớn cho DN “ẵm” hết rồi.

Điểm mới của dự thảo sẽ giúp những CNLĐ có cơ hội được khen thưởng xứng đáng với sự đóng góp”. Theo ông Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng VN - cần quy định rõ tỉ lệ được khen thưởng cho CNLĐ trực tiếp SX, có như thế mới thực hiện chính xác theo quy định và họ không bị thành phần khác “lấn” vào.

Đề nghị cấp nào khen, cấp đó thưởng

Một thực tế hiện nay trong thi đua, khen thưởng là trên khen, dưới thưởng. "Lệ" này khiến cho cấp cơ sở nhiều khi bối rối và khó khăn trong việc hoàn tất quy trình khen thưởng. Chị Trần Thị Thủy - một chủ tịch CĐCS ở tỉnh Bắc Ninh - cho biết, đơn vị từng được khen thưởng nhưng chỉ được nhận bằng khen, giấy khen, còn phần thưởng thì phải... tự lo. Vì thế, dù mang tiếng được trên khen nhưng không có thưởng, nên ý nghĩa và sự khích lệ với cơ sở giảm đi.

Ông Bùi Ngọc Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh – cũng đề nghị dự thảo quy chế thi đua khen thưởng cần quy định rõ cấp nào khen thì cấp đó thưởng. Ở Bắc Ninh từng có tình trạng một số đơn vị được CĐ ngành T.Ư khen thưởng, nhưng chỉ nhận được giấy khen, còn toàn bộ những thứ khác LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ thấp hơn phải lo cho đầy đủ.

Dự thảo lần này còn dành hẳn chương V để nói về hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, trong đó quy định rõ cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng ở từng cấp CĐ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng “Hội đồng kép” ở LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho rằng, cần có sự điều chỉnh cơ cấu, thành phần hội đồng ở cấp này để quyết định về một việc nên bị trùng lặp.

Theo http://laodong.com.vn/