1. Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương khi có những hành động quá khích của CN.

2. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế để CNLĐ hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng đắn, đồng thời bảo đảm hoạt động SXKD, chấp hành tốt pháp luật.

3. Phân công cán bộ bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt tình hình CNVCLĐ, phát hiện những biểu hiện của một số đối tượng quá khích trà trộn vào kích động CNLĐ có các hành động cực đoan, không phù hợp với quy định pháp luật; báo cáo cho cấp ủy cùng cấp; kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ chấp hành kỷ luật LĐ, ổn định SX, bảo đảm việc làm, thu nhập; ngăn chặn các hành động đáng tiếc xảy ra.

4. Các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ, bên cạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, cần tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

5. Những LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN khi có CN tham gia các hành động quá khích phải nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời hằng ngày về Tổng LĐLĐVN

Theo Ban Tuyên giáo TLĐ