Cùng với nhân dân trong cả nước, trong những ngày vừa qua, công nhân lao động đã biểu thị sự bất bình trước hành động ngang ngược nói trên của phía Trung Quốc, bầy tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan cùng các tàu, thiết bị, nhân sự có liên quan ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của Việt Nam phù hợp với luật pháp Quốc tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoan nghênh và hết sức trân trọng tinh thần yêu nước của công nhân lao động.

Lợi dụng tình hình nhân dân cả nước đang hết sức bất bình trước hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của phía Trung Quốc, một số phần tử xấu đã lôi kéo, kích động một bộ phận công nhân tại một số địa phương tuần hành, đập phá nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận anh chị em công nhân lao động, gây phương hại đến môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong nước, làm xấu đi hình ảnh một nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình trong mắt bạn bè và nhân dân thế giới.

Phát huy truyền thống lịch sử quý báu, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam và phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước:

 

- Biểu thị lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tham gia cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; đồng thời giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hành động có văn hóa, thông minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, làm mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương.

 

- Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình tham gia và vận động mọi người tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của TLĐLĐVN phát động nhằm ủng hộ, động viên, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

- Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động về tình hình vi phạm chủ quyền của phía Trung Quốc, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; động viên anh chị em đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước, sẵn sàng giáng trả mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, anh chị em cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động đoàn kết một lòng, cùng với nhân dân cả nước giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

 

Thân ái!

Đặng Ngọc Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam