Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đóng góp, Đoàn Chủ tịch đã nhất trí giao Thường trực Đoàn Chủ tịch và bộ phận tham mưu hoàn thiện văn bản trước khi ký ban hành.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Các đại biểu đều thống nhất xây dựng báo cáo trên cơ sở đúc kết, nhận định tình hình có minh họa bằng những thông tin cụ thể. 

Báo cáo sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại hội nghị lần thứ tư BCH Tổng LĐLĐVN dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6.2014. Hội nghị còn thông qua 6 nội dung của hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN và biểu quyết tán thành việc bổ sung 1 đồng chí Ủy viên BCH và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Như vậy, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trước khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch bám sát để nắm chắc tình hình địa bàn được phân công, chỉ đạo kịp thời các cấp CĐ động viên CNLĐ tích cực thi đua LĐSX, đồng hành cùng DN để vượt qua những khó khăn, phải tạm dừng hoạt động trong những ngày qua, góp phần đảm bảo đời sống, việc làm cho NLĐ

Theo http://laodong.com.vn/