Do tình hình phức tạp từ Biển Đông và thiệt hại của một số DN do bị những nhóm người quá khích đập phá trong những ngày qua, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi các cấp CĐ cần vào cuộc giúp đỡ, động viên NLĐ, chung sức hỗ trợ những DN phải tạm ngừng SX sớm trở lại hoạt động.
Giúp CNLĐ ổn định cuộc sống

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả công tác CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Điểm nổi bật trong hoạt động CĐ 5 tháng đầu năm nay là nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ được tổ chức CĐ triển khai đồng đều, rộng khắp... 

Các hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo tiếp tục được Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ triển khai sâu rộng, có nhiều hoạt động hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá, động viên NLĐ trong ngành ngư nghiệp đoàn kết, yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ biển đảo tổ quốc. Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, bà con ngư dân tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ tổ chức CĐ và CNVCLĐ cả nước, kiên cường ra khơi vừa duy trì SX, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền. 

Trước tình hình mới phát sinh từ Biển Đông và CNLĐ ở một số nơi bị kẻ xấu xúi giục, kích động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xác định các cấp CĐ là bám sát cơ sở hơn nữa, tăng cường tuyên truyền, vận động và bảo vệ NLĐ hiệu quả hơn. Ở những nơi CNLĐ đang bị mất việc làm do DN phải tạm ngừng hoạt động, CĐ cần có biện pháp cụ thể, trợ giúp CNLĐ để trước mắt họ có thể ổn định cuộc sống, cùng DN nhanh chóng dọn dẹp nhà xưởng, phục hồi nhanh SX.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải còn yêu cầu bộ phận tham mưu phải làm báo cáo theo hướng mới, tập trung vào nhận định, đúc kết và tổng hợp đánh giá tình hình trên cơ sở có số liệu minh họa. Báo cáo sẽ được trình BCH Tổng LĐLĐVN tại hội nghị lần thứ tư, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6.2014.
Nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội, từ thiện
Tại Tờ trình và Đề án “Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động các quỹ xã hội, từ thiện của hệ thống CĐ” do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trình bày đã khẳng định sự cần thiết của việc đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động quan trọng này của tổ chức CĐ. Các quỹ xã hội, từ thiện của CĐ đã góp phần xóa đói, giảm nghèo cho CNLĐ và cộng đồng. Tuy nhiên, việc thành lập và hoạt động của một số quỹ xã hội, từ thiện còn chưa đúng với chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và quy định của pháp luật.
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng, quỹ cần có tên gọi thống nhất, quỹ cũng cần được phát triển rộng hơn xuống CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, thậm chí tới CĐCS có quy mô lớn. Ngoài ra, đề án còn phải đề ra được hình thức huy động phù hợp, mang lại nhiều lợi ích hơn cho NLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị, không nên bó hẹp cấp CĐ triển khai quỹ; cần có cơ chế quản lý tốt nhưng phải xã hội hóa thật tốt để huy động nguồn tài chính dồi dào bổ sung cho quỹ...
Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng thảo luận và thông qua Đề án thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ (nhằm triển khai xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ); thông qua nội dung hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ tư (tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6.2014) và biểu quyết tán thành việc bổ sung 1 đồng chí Ủy viên BCH và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.