Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới H.Mahadevan bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đến nội dung nêu trong Tuyên bố của Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam ngày 13.5.2014.

 

 

Bức thư nêu rõ: "Liên hiệp Công đoàn Thế giới (LHCĐTG), là tổ chức công đoàn mang tính giai cấp mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một thành viên rất quan trọng, xin bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam và sẽ sát cánh với các đồng chí trong việc yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng lãnh hải và chủ quyền của Việt Nam. Không ai được phép ngăn cản các hoạt động đánh bắt cá bình thường của ngư dân Việt Nam. Các hành động vi phạm, chống lại ngư dân Việt Nam là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Theo http://laodong.com.vn/