Sau lời khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã kêu gọi đoàn viên CĐVC VN tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN phát động để tri ân các liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Các đại biểu có mặt tại hội nghị cũng nhắn tin (cú pháp HSTS gửi 1407) ủng hộ chương trình.

Nâng cao đạo đức công vụ là nội dung đặc biệt quan trọng để giúp người CBCC trở thành “công bộc” của nhân dân trong quá trình thực thi công vụ và được xem là yếu tố quyết định đối với sự thành, bại của công cuộc cải cách hành chính. 

Tại hội thảo, TS Nguyễn An Lương nhấn mạnh: Đây là cuộc vận động để giáo dục, rèn luyện CBCCVC thực sự trở thành “công bộc” của dân theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, chứ không phải là phong trào thi đua, mặc dù nó luôn gắn với phong trào thi đua. Có xác định được như thế thì mới có tiêu chí, phương pháp thực hiện có hiệu quả, tránh được bệnh hình thức.

Theo http://laodong.com.vn/