Nhận định của ông về việc Chính phủ đang dự thảo một chính sách, trong đó sẽ hỗ trợ lãi suất cho vay 3% đối với ngư dân?

- Tiếp xúc với nhiều bà con ngư dân, đặc biệt là các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá nhiều lần, mới thấy họ than rằng thường bị các đầu nậu cho vay nặng lãi nên không đủ điều kiện chi phí để trang trải. Chính phủ trong phiên họp thường kỳ ngày 29.5 đã có quyết sách rất hay đối với ngư dân như cho vay đóng tàu sắt tới 90%, với thời hạn trong vòng 10 năm mà lãi suất chỉ có 3%, cho vay đóng tàu gỗ là 70%, lãi suất cũng 3%.
Tôi tin rằng tuyệt đại đa số ngư dân đồng tình ủng hộ vay tiền đóng tàu để bám biển. Ngư dân miền Trung, đặc biệt là ở Lý Sơn, họ rất thuộc ngư trường này. Đây là ngư trường truyền thống duy trì nhiều năm qua. Trung Quốc dù có phá, đuổi, bắt, đâm chìm tàu thì ngư dân ở Lý Sơn nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung không bao giờ bỏ ngư trường này. Tôi đã gặp tất cả anh em, thanh niên, đoàn viên ngư dân, họ nói rằng sẵn sàng ra ngư trường đánh bắt cá để bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ lãnh thổ tổ quốc.
 Ngoài việc hỗ trợ lãi suất 3% đối với ngư dân, theo ông, Chính phủ cần những biện pháp hỗ trợ đồng bộ nào khác?
- Tại phiên họp Chính phủ tháng 5, chúng tôi đã đề xuất cần hỗ trợ cho ngư dân về khoa học kỹ thuật để làm sao tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm mà ngư dân đánh bắt. Ví dụ như với hàng trăm tàu đánh bắt cá của ngư dân phải có tàu phục vụ hậu cần lớn đi theo để vừa cung cấp nước, xăng dầu, các vật dụng cần thiết để ngư dân bám biển lâu ngày, vừa thu mua, bảo quản hải sản ngư dân đánh bắt được. Những đề xuất này đã được Chính phủ đưa ra trong các chính sách hỗ trợ ngư dân trong thời gian sắp tới.
 Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Theo ông, Chính phủ cần có giải pháp nào để giúp ngư dân ứng phó?
- Chính phủ đang tính toán các giải pháp thật cần thiết để làm sao kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, không phải lệ thuộc vào bất cứ nền kinh tế nào, trong đó có cả các giải pháp giúp ngư dân ổn định sản xuất. Tính toán như thế nào để các phương án đưa ra vẫn tiếp tục đẩy mạnh được việc phát triển kinh tế của đất nước, giảm lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Tôi thấy rằng, chủ trương mà Chính phủ đưa ra là kịp thời, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn, tạo điều kiện và tuyên truyền để người lao động đồng hành cùng với doanh nghiệp.

- Xin cảm ơn ông!

Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Cao Sỹ Kiêm: Ngành ngân hàng, bảo hiểm cần chia sẻ với ngư dân

Đề án hỗ trợ ngư dân bám biển với lãi suất cho vay đóng tàu 3% là rất tốt, vừa đảm bảo đời sống của ngư dân bám biển, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Ân hạn 1-2 năm đầu vay đóng tàu không lấy lãi cũng rất thuận lợi cho ngư dân, từ đó nghề cá mới phát triển và an ninh trên biển mới được đảm bảo. Đây là vấn đề kinh tế gắn liền với quốc phòng. Tuy nhiên, cần lưu ý là khi đưa ra chính sách, cần nghiêm túc triển khai, quản lý. Đã có quá nhiều gói hỗ trợ cho dân nghèo nhưng người muốn vay không tiếp cận được. Vì thế cần có sự tính toán kỹ, mức độ chọn lựa, kiểm tra, kiểm soát phải cao. Đóng một con tàu 5-7 tỉ đồng không đơn giản. Đây là chủ trương rất lớn, là vấn đề rất thời sự và đã có chỉ đạo của Chính phủ nên các ngành phải làm, ngành ngân hàng, bảo hiểm phải có sự chia sẻ.Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Cao Sỹ Kiêm: Ngành ngân hàng, bảo hiểm cần chia sẻ với ngư dân