Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng biểu dương và ghi nhận thành tích của 85 Trưởng ban nữ công CĐCS toàn quốc, những người đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nữ công ở cơ sở. Các chị dù ở những vị trí công tác khác nhau đều đã có những nỗ lực to lớn, đóng góp vào hoạt động CĐ và sự ổn định, phát triển của các cơ quan, DN.

 
 

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động nữ công những năm qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công đã luôn nỗ lực tập hợp, vận động nữ CNVCLĐ; tăng cường tuyên truyền, hướng chị em vào những hoạt động vì sự bình đẳng và nâng cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết biểu dương các cấp CĐ cả nước đã duy trì tốt hoạt động nữ công suốt những năm qua. Từ phong trào này, 85 tấm gương tiêu biểu được lựa chọn tôn vinh dịp này là thành quả đáng ghi nhận ở cơ sở. Đồng chí đề nghị chị em được tôn vinh lần này tiếp tục nỗ lực, duy trì tốt hoạt động nữ công và nhân rộng những mô hình tốt, giúp phụ nữ ngày càng được bình đẳng, tiến bộ trong xã hội.

Theo http://laodong.com.vn/