Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) đã họp hội nghị lần thứ tư từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 6 năm 2014, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết nghị:
1. Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp 5 tháng đầu năm 2014 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2014.
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động”.
- Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”.
- Tờ trình về việc xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của các công đoàn cơ sở đang thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X.
- Tuyên bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam.
2. Hội nghị được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ban Chấp hành giao thường trực Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành.
 
3. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ khởi kiện Nhà nước Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trái phép trong vùng Biển của Việt Nam
4. Ban Chấp hành đồng ý để các đồng chí sau đây thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam:
- Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh.
- Đồng chí Y Khút Niê, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.
- Đồng chí Tạ Thị Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu ABC, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ban Chấp hành bầu bổ sung các đồng chí sau đây vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI):
- Đồng chí Trần Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.
- Đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh.
- Đồng chí Lê Trọng Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Lê Trọng Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI).
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước năm 2014; lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014.
 
Theo http://laodong.com.vn/