Thông báo tuyển dụng CCVC khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể năm 2023

Thứ tư - 07/06/2023 04:26
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 242-KH/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; Tỉnh Cao Bằng thông báo xét tuyển sinh sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người học theo chế độ cử tuyển; kiểm tra sát sạch làm công chức tại các cơ quan quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 2023 như sau:

I - SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 72 biên chế, trong đó:

- Số chỉ tiêu thực hiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức: 15 biên chế công chức,

- Số chỉ tiêu thực hiện xét tuyển: 57 biên chế, trong đó:

+ Xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: 55 biên chế (44 công chức, 11 viên chức).

+ Xét tuyển người học theo chế độ cử tuyển: 02 biên chế công chức

II - ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1.1. Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Đối với vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ (văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính, uỷ ban kiểm tra) người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. Riêng đối tượng đăng ký dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có thể chưa nhất thiết phải là đảng viên, nhưng lý lịch phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Đối với vị trí việc làm ở cơ quan đoàn thanh niên (tỉnh đoàn, huyện đoàn) thì người đăng ký dự tuyển phải có tuổi đời không quá 25 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển).

- Các điều kiệnh khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với các quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nhiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

 1. Đối tượng xét tuyển công chức, viên chức

2.1. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

 1. a) Tiêu chuẩn chung

* Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, độ tuổi không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hoá học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hoá học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

* Người có trình độ thạc sĩ, độ tuổi không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt các tiêu chuẩn như đã nêu đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

 - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

* Người có trình độ tiến sĩ, độ tuổi dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của người có trình độ thạc sĩ nêu trên.

 1. b) Tiêu chuẩn cụ thể và số lượng vị trí việc làm cần tuyển:

Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng có thể chưa nhất thiết phải là đảng viên, nhưng lý lịch phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2 Người học theo chế dộ cử tuyển

 1. a) Tiêu chuẩn chung: Người học theo chế độh cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cư trú đi học.
 2. b) Tiêu chuẩn cụ thể và số lượng vị trí việc làm cần tuyển:

Cụ thể:

 1. Văn phòng Tỉnh ủy: 1 chỉ tiêu
 2. Ủy ban MTTQ tỉnh: 1 chỉ tiêu
 3. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 1 chỉ tiêu
 4. Tỉnh đoàn Cao Bằng: 1 chỉ tiêu
 5. Huyện ủy Nguyên Bình: 7 chỉ tiêu
 6. Thành ủy Cao Bằng: 1 chỉ tiêu
 7. Huyện ủy Bảo Lạc: 1 chỉ tiêu
 8. Huyện ủy Bảo Lâm: 11 chỉ tiêu
 9. Huyện ủy Hà Quảng: 1 chỉ tiêu
 10. Huyện ủy Hòa An: 2 chỉ tiêu
 11. Huyện ủy Hạ Lang: 3 chỉ tiêu
 12. Huyện ủy Trùng Khánh: 2 chỉ tiêu
 13. Huyện ủy Thạch An: 2 chỉ tiêu
 14. Báo Cao Bằng: 4 chỉ tiêu
 15. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong: 7 chỉ tiêu

 3. Đối tượng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức

3.1. Tiêu chuẩn chung

Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến năm đăng ký tiếp nhận vào

làm công chức.

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã phải có đủ 05 năm (60 tháng) công tác trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với

công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể và số lượng vị trí việc làm cần tuyển: Xem niêm yết tại trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng; trụ sở các huyện ủy, thành ủy; trụ sở các đơn vị có đăng ký nhu cầu tuyển dụng.

III - ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chi huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV - NỘI DUNG XÉT TUYỂN; KIỂM TRA, SÁT HẠCH

 1. Nội dung, xét tuyển công chức, viên chức

Tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và người học theo chế độ cử tuyển thực hiện xét tuyển theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2):

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (thi sinh có tối đa 15 phút để chuẩn bị trước khi phỏng vấn);

+ Thang điểm: 100 điểm.

 1. Nội dung kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức

Tiếp nhận vào làm công chức từ cấp huyện trở lên đối với những người là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã thực hiện kiểm tra, sát hạch theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2);

+ Thời gian phòng văn 30 phút (thí sinh có tối đa 15 phút để chuẩn bị trước  khi phỏng vấn);

+ Thang điểm: 100 điểm.

 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 2. Hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu số 01 kèm theo Thông báo này.

- Người học theo chế độ cử tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu số 02 kèm theo Thông báo này.

(Người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức phải khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu; chịu trách nhiệm về tinh chính xác của các nội dung kê khai trong Phiểu và đăng ký vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) cơ quan có chi tiêu tuyển dụng công chức, viên chức; nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

1.2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có, theo Mục III của Thông báo này) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

1.3. 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển được để trong cùng một túi hồ sơ ghi rõ họ tên người dự tuyển và tên đơn vị đăng ký dự tuyển.

 1. Hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức

2.1. Đơn đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, có ý kiến xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đang công tác (theo mẫu số 04).

2.2. Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành (mẫu 2C-/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) được lập trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

2.3. Bản sao (qua công chứng) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận; bản sao quyết định tuyển dụng; quyết định điều động, bổ nhiệm; quyết định bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch (nếu có).

2.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do đơn vị y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

2.5. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công tác, kèm bản sao phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã, phiếu đánh giá, xếp loại viên chức 03 năm liên tục gần nhất tính đến năm đăng ký dự tuyển.

 1. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có, theo Mục III của Thông báo này) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2.7. 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển được để trong cùng một túi hồ sơ ghi rõ họ tên người dự tuyển và tên đơn vị đăng ký dự tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

 3.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơThời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 06/6/2023 đến hết ngày 05/7/2023 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp dân (Tầng 1, Trụ sở Tỉnh uỷ Cao Bằng), phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3.3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (thí sinh sẽ nộp phi dự tuyển sau khi có thông báo đủ điều kiện dự tuyển).

 1. Hướng dẫn ôn tập (nếu có), địa điểm, thời gian xét tuyển và kiểm tra, sát hạch

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; danh mục tài liệu ôn thi; thời gian tổ chức ôn thi (nếu có); thời gian, địa điểm xét tuyển, kiểm tra, sát hạch và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo theo địa chỉ của người đăng ký dự tuyển và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tại địa chỉ: http//truongchinhtri.caobang.gov.vn; Báo Điện tử Cao Bằng tại địa chỉ: http//baocaobang.vn.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Bảo Cao Bằng thông báo nội dung tuyển dụng để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển.

Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng thông báo nội dung tuyển dụng để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển. Nội dung thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Báo Điện tử Cao Bằng và được niêm yết công khai tại trụ sở Tỉnh uỷ Cao Bằng; trụ sở các huyện uỷ, thành uỷ; trụ sở các đơn vị có đăng ký nhu cầu tuyển dụng.

Trên đây là nội dung thông báo xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người học theo chế độ cử tuyển; kiểm tra, sát hạch vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) qua Phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại 02063.853.943 để được hướng dẫn cụ thể.

                                                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                         BÍ THƯ

                                                                                                                         Đã ký

                                                                                                                Trần Hồng Minh

 

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI

10/KH-CĐVC

Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:33

06/HD-CĐVC

Hướng dẫn quy trình bổ sung BCH, UBKT và các chức danh

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:44

04/HD-CĐVC

Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 126 | lượt tải:128

13-HD/TU

Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 329 | lượt tải:75

24-CT/TU

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 309 | lượt tải:53
Liên kết website
Albums
7.jpg 6.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay1,191
 • Tháng hiện tại18,161
 • Tổng lượt truy cập430,002TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Khu đô thị Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 750 789  Fax: 02063 882 289 | Email: cdvccaobang@gmail.com
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Công đoàn Viên chức (hoặc https:cdvccaobang.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây