Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 11/07/2023 01:27
Ngày 11/7/2023, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu như sau:
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp!

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong thời điểm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phát triển toàn diện.

Đây là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023; quyết định những vấn đề quan trọng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nửa cuối năm 2023 tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025.

Trước hết tôi ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng về nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị; tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu để kỳ họp diễn ra theo đúng chương trình, đảm bảo chất lượng. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnhcác quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân!

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin phát biểu một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu các vấn đề để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, cùng suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị. Tôi xin được đề cập đến 3 nhóm vấn đề chính như sau:

Vấn đề thứ nhất, về đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 6 tháng đầu năm 2023.

Tỉnh ta trải qua năm 2022 với rất nhiều khó khăn, thách thức, bước vào năm 2023 chúng ta kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế để bù đắp những thiệt hại, tổn thất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Về tổng thể đầu năm 2023 có khởi sắc, song tỉnh ta thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường. Chiến lược cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột Nga – Ukraine kéo dài đem đến nhiều hệ luỵ; tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Song, dưới sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, đồng tình của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành, quyết liệt, sáng tạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương cội nguồn cách mạng, với bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức. Nhiều chủ trương, chính sách được triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để đảm bảo các hoạt động KT-XH được duy trì, phát triển ổn định, nhờ đó đã đạt được một số kết quả nhất định.

Những kết quả nội bật về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đã được nêu và phân tích đầy đủ tại Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 15, được nêu tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng như tại báo báo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nửa đầu năm 2023 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh, tôi xin phép không nhắc lại.

Kết quả này sẽ mở ra triển vọng để tỉnh ta tiếp tục phát triển, nắm bắt cơ hội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm 2021-2025 là 8%/năm.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Đạt được những kết quả trên có nhiều lý do; trong đó theo tôi có 03 lý do quan trọng: 

Thứ nhất, chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước từ năm 2021, 2022. Chúng ta đã sớm hoàn thành xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp; xác định rõ các chủ trương, định hướng trọng tâm, giải pháp đột phá thực hiện trên từng lĩnh vực và kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện.

Ngay từ đầu năm, chúng ta đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, giao cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ hai, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhất là thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và công tác giám sát với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao; có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách được cử tri trong tỉnh quan tâm. Nửa đầu năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp, ban hành 25 nghị quyết quan trọng, kịp thời, có tính khả thi; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh sát với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có sự chuyển biến; đặc biệt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được khẳng định, cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hànhnhiệm vụ, quan tâm sâu sát cơ sở. Cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn; tích cực tham gia, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp... phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tất cả những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nửa đầu năm 2023.

Thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Những kết quả đạt được là rất tích cực, song với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt thấp đó là: Một số chiêu tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu Nghị Quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng kim ngạch XNK, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư ngoài xã hội, tốc độ triển khai dự án đường cao tốc, các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính đã được quan tâm nhưng hiệu quả không cao; đời sống văn hóa tinh thần đồng bào vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số còn thiếu thốn, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa cao; giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp…; trong những năm gần đây các chỉ tiêu này vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Đây sẽ là thách thức lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Vấn đề thứ hai, về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, 6 tháng cuối năm là thời điểm hết sức quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023 và của các kế hoạch 5 năm 2021-2025. Năm 2023 với nhiều khó khăn và thách thức ngoài dự báo. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chủ động nhận diện và kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các chủ trương, chính sách biện pháp ứng phó kịp thời, có hiệu quả. Kinh tế Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá so với năm 2022, nhờ đó sẽ tác động tích cực đến KT-XH của tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Với mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh năm 2023 là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thể hiện được sự quyết tâm, quyết liệt phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Khẩn trương rà soát, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lãnh đạo của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, các địa phương; rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách mới, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.  

Thứ hai, khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội, đẩy mạnh phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng; chúng ta phải tập trung cao hơn nữa cho công tác thu hút đầu tư để tạo động lực thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Các cấp, các ngành phải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh. Chúng ta phải tạo niềm tin vững chắc để doanh nghiệp, nhà đầu tư thực sự cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào địa bàn tỉnh.  

Thứ ba, Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện những chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch như: Tổng sản phẩm trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; thu nội địa; bảo vệ môi trường... Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng thực tế các chỉ tiêu kinh tế vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Trong 6 tháng cuối năm 2023, tôi yêu cầu các cấp, các ngành bằng mọi biện pháp phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để cải thiện và đưa các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và của tất cả các địa phương.

Đồng thời, chúng ta tập trung cao nhất việc thực hiện tốt 03 nội dung đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đó là: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phát triển nông nghiệp thông minh, Phát triển kinh tế cửa khẩu.

 Thứ tư, Triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tích cực triển khai có hiệu quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục quan tâm công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các đô thị; phát triển bộ mặt đô thị trung tâm. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý khoáng sản, đất đai, môi trường và công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Chúng ta hiểu rất rõ về tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển. Những năm qua tỉnh ta đã tập trung nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, song nhìn chung thực trạng việc triển khai vẫn còn chậm và khó khăn như: dự án Đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Đường tỉnh 208; nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới... Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cao độ chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư các dự án. Đặc biệt là chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để khởi công dự án Đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trước 03/10/2023.

Thứ năm, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Trong những năm qua các chỉ số chúng ta đạt được rất thấp, đây là một trong những điểm nghẽn rất lớn của tỉnh ta. Một lần nữa, Tôi yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải thật sự nỗ lực quyết tâm để cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tính ổn định, bền vững, tạo dựng niềm tin vững chắc và hình ảnh tốt đẹp về một hệ thống chính quyền Cao Bằng thân thiện, cởi mở phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp phân quyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác. Đặc biệt, cần tập trung nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; trong giải quyết công việc hành chính thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Làm hết việc, không phải làm hết giờ làm việc”; kiên quyết xử lý, thay thế, điều chuyển công tác những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, làm cản trở sự phát triển và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Chúng ta quyết tâm phấn đấu để cải thiện thứ hạng các chỉ số đánh giá cấp tỉnh.

Thứ sáu, đối với lĩnh vực văn hoá – xã hội: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, năng lực y tế dự phòng tại hệ thống y tế cơ sở; triển khai hiệu quả việc thực hiện thí điểm trạm y tế xã tại một số xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh thuận lợi hơn. Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững. Triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm thiểu các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không để hình thành các “điểm nóng”. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân. Theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự nhất là vấn đề an ninh dân tộc, tôn giáo. Xây dựng môi trường an ninh an toàn đảm bảo điều kiện cho phát triển KT-XH. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ tám, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2030. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khen thưởng, nêu gương kịp thời các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt; đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phối hợp, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rất mong những ý kiến đóng góp, hiến kế của các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vào những vấn đề lớn, vấn đề khó và những giải pháp đột phá để phát triển KT-XH của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

Vấn đề thứ 3. Về các nội dung nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại kỳ họp này.

Nội dung, chương trình Kỳ họp lần này, đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng để Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Kỳ họp theo quy định. Trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, thấy rõ trách nhiệm của cá nhân trong quá trình tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh, đảm bảo nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, tránh giàn trải, lãng phí nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tôi đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác. Phát huy  hơn nữa vai trò giám sát, bằng nhiều hình thức, qua nhiều kênh thông tin, tập trung vào các vấn đề nóng để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện; các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách; kịp thời kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết. Đồng thời, phải tăng cường theo dõi, đôn đốc, yêu cầu báo cáo, giải trình việc thực hiện các nội dung kiến nghị của các cơ quan, đơn vị cho đến khi có kết quả. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực bám nắm cơ sở, địa bàn, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thưa các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn; yêu cầu nhiệm vụ là rất nặng nề, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi rất mong HĐND, UBND tỉnh, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND; các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Cao Bằng, ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa Hội nghị.

Hằng năm, cứ đến tháng 7 là chúng ta lại ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2023, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sỹ, người có công luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: caobang.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI

10/KH-CĐVC

Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:33

06/HD-CĐVC

Hướng dẫn quy trình bổ sung BCH, UBKT và các chức danh

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:44

04/HD-CĐVC

Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 126 | lượt tải:128

13-HD/TU

Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 329 | lượt tải:75

24-CT/TU

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 309 | lượt tải:53
Liên kết website
Albums
7.jpg 6.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,192
  • Tháng hiện tại18,162
  • Tổng lượt truy cập430,003TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Khu đô thị Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 750 789  Fax: 02063 882 289 | Email: cdvccaobang@gmail.com
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Công đoàn Viên chức (hoặc https:cdvccaobang.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây