Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bế Thanh Tịnh khảo sát kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng

Thứ ba - 06/06/2023 03:20
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bế Thanh Tịnh khảo sát kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng và kết quả công tác tuyên giáo 05 tháng đầu năm 2023 tại Thành uỷ và huyện Quảng Hoà
Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi khảo sát tại Thành uỷ
Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi khảo sát tại Thành uỷ
Ngày 31/5/2023, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn khảo sát kết quả thực hiện Đề án “Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án số 02) tại Thành uỷ và huyện uỷ Quảng Hoà. Tham dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát có đại diện Thường trực Thành uỷ, huyện uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, huyện Quảng Hoà; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU cấp thành phố, huyện; Bí thư Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ và huyện uỷ Quảng Hoà.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của địa phương và kết quả công tác tuyên giáo 05 tháng đầu năm 2023.

Trước khi Đề án số 02 được ban hành, Thành uỷ đã quan tâm chỉ đạo duy trì thực hiện công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương, thu thập các thông tin, tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn, hoàn thành một số công trình như: lịch sử Đảng bộ thành phố Cao Bằng (1930 - 2012), lịch sử Đảng bộ phường Đề Thám (1930 - 2012), lịch sử Đảng bộ xã Hưng Đạo (1930 - 2015); Huyện uỷ Quảng Hoà đã chỉ đạo biên tập và xuất bản được 02 cuốn: Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên 1930 - 2010 và Lịch sử Đảng bộ huyện Phục Hòa 1930 - 2010.

Sau khi Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 02, Ban Thường vụ Thành uỷ, Huyện uỷ Quảng Hoà thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm trưởng ban; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng Đảng uỷ các xã, phường, thành phố, thị trấn thành lập ban chỉ đạo do đồng chí bí thư cấp uỷ làm trưởng ban chỉ đạo; triển khai sưu tầm, khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ của địa phương.

Theo mục tiêu của đề án giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố sẽ hoàn thành nghiên cứu, biên soạn bản thảo 11/11 cuốn lịch sử Đảng bộ xã, phường. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành uỷ, quyết tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 02  của Thành uỷ, đến quý I/2023 đã xuất bản 02 cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hợp Giang và xã Vĩnh Quang, bảo đảm chất lượng, theo đúng lộ trình đề án Tỉnh uỷ đề ra. Năm 2023 tiếp tục nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Xuân và Sông Hiến; các xã, phường còn lại phấn đấu hoàn thành trước năm 2025.

Huyện Quảng Hòa phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 19/19 xã, thị trấn hoàn thành việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản hoặc xây dựng bản sơ thảo cuốn lịch sử đảng bộ cấp xã, thị trấn, trong đó giai đọan 2021 - 2025 có 07 xã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020, 12 xã, thị trấn còn lại hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản trong những năm tiếp theo. Đến thời điểm hiện nay, 19/19 xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành của huyện chưa có đơn vị nào xuất bản được cuốn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành; xã Chí thảo đã hoàn thành bản thảo, trình hội đồng thẩm định xem xét, dự kiến xuất bản trong tháng 6/2023, xã Phúc Sen đã tổ chức hội thảo lần 01 và dự kiến xuất bản trong năm 2023.
 
Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi khảo sát tại Huyện uỷ Quảng Hoà
     
Trong 05 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, huyện Quảng Hoà đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp uỷ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Trọng tâm là chủ động, kịp thời ban hành Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2023; hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, địa phương. Tham mưu tổ chức học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt I/2023; tiếp sóng các Hội nghị báo cáo viên; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; quan tâm triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu kết luận tại hai đơn vị khảo sát, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bế Thanh Tịnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ của các địa phương theo kế hoạch trong năm 2023. Xây dựng kế hoạch và đưa công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương vào nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Chỉ đạo các địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong quá trình triển khai thực hiện: Củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu; Khẩn trương hoàn thành việc sưu tầm tư liệu lịch sử và thực hiện đồng bộ với công tác biên soạn; Công tác thẩm định cần thực hiện khoa học, chính xác, nhất là các nhân chứng lịch sử; Tổ chức Hội Thảo bảo đảm thiết thực , hiệu quả; Đẩy mạnh xã hội hóa để hỗ trợ thực hiện đề án theo lộ trình đề ra;  Công tác in ấn và phát hành cần được thực hiện theo quy định; Tổ chức công bố phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương; Ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung đánh giá phân tích kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Huyện uỷ Quảng Hoà - cơ quan Thường trực thực hiện Đề án 02-ĐA/TU tại địa phương chủ động bám nắm việc triển khai, thực hiện của các đơn vị; đề xuất, tham mưu cấp uỷ thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình lịch sử đã xác định. Tham mưu triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo: Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan toả những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; Tham mưu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của địa phương mới ban hành; Định hướng tuyên truyền kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; Tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương;... Chủ động nắm bắt công tác tư tưởng, dư luận xã hội đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; nắm sát tình hình và tham mưu phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn.

Nguồn tin: tuyengiaocaobang.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI

10/KH-CĐVC

Kế hoạch Liên hoan Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:33

06/HD-CĐVC

Hướng dẫn quy trình bổ sung BCH, UBKT và các chức danh

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:44

04/HD-CĐVC

Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 126 | lượt tải:128

13-HD/TU

Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 329 | lượt tải:75

24-CT/TU

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 309 | lượt tải:53
Liên kết website
Albums
7.jpg 6.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,199
  • Tháng hiện tại18,169
  • Tổng lượt truy cập430,010TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Khu đô thị Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 750 789  Fax: 02063 882 289 | Email: cdvccaobang@gmail.com
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Công đoàn Viên chức (hoặc https:cdvccaobang.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây